NEDALIA

Išnašų aiškinimai (medžiaga vis dar pildoma)

1.       (~3:18) Kalbu apie ... užsiima žmonių apgaudinėjimu ir dokumentų klastojimu

Tai ne tušti kaltinimai, o trejų metų jų veiklos apibendrinimas. Tikrovės neatitinkantys dokumentai teikiami ir oficialioms įstaigoms. Detalės bus susistemintos ir pateiktos netrukus.

2.      (4:19) ...o aš pasirinkau šnekėti...

Daugelis mane, Kęstutį Račkaitį, kaltina, kad viešinu visas Romuvos blogybes, vietoj to kad jas spręsčiau judėjimo viduje. Kaltinimai neteisingi mažiausiai dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, Romuvos bėdų viešinimu užsiėmiau ne aš. Netgi atvirkščiai, stengiausi, kad viskas būtų sprendžiama Romuvos ribose. Apie tai byloja 2016-tų metų kovo 09-tos vaidilų rato susirašinėjimas. Antra. Už Romuvos ribų, tame tarpe ir užsienio partneriams, nesutarimus pirmoji išnešė Romuvos vadovybės  (smulkiau išdėstyta 2016-04-12 dienos laiške vaidilų ratui). Iš esmės Petro Lukoševičiaus iš Prūsijos patartas nusprendžiau nekelti didelio triukšmo ir po metų beveik viską buvau užmiršęs. Deja Romuva nepamiršo ir toliau tyliai pylė pamazgas. Nesu toks vienintelis, žmonės čia juodinami net po dešimtmečio. Tai Romuvos valdymu užsiimančios šutvės sisteminis nuolatinis veikimas. Štai kodėl nusprendžiau, kad apie tuos niekšus reikia pakalbėti viešai. Skaityti toliau: NEDALIA

Šventumo pajauta ir išraiška

PrigimtinesInstitutasDešimtasis seminaras, atsispiriantis į Antano Baranausko Anykščių šilelio eilutes, skiriamas šventumo pajautai, kuri yra prigimtinio žinojimo ir bendrystės dalis, veikia žmogaus tapatybę ir yra įvairiais ryšiais susijusi su vietomis. Sujungiant tai, kas jau kalbėta ir svarstyta, šiandien keliamas klausimas, kaip šventumas reiškiasi prigimtinėje kultūroje, kaip jis atpažįstamas, jaučiamas ir išgyvenamas. Ar šventumo pajauta yra įgimta, ar ji ‒ kultūros įdiegtas santykio su aplinka būdas? Ar šventumo išgyvenimas keičiasi, priklausomai nuo gyvenimo būdo ir pasaulėžiūros? Koks jis lietuvių prigimtinėje kultūroje?

Į šventumą ir daugelį jo raiškų ‒ šventus žodžius, daiktus, apeigas kviečiame žvelgti iš praeities ir dabarties, visapusiškai nagrinėti šventumo pajautą ir su ja susijusią, iš kartos į kartą perduodamą patirtį.

Seminaro programa: http://prigimtine.lt/lt/seminarai/x-seminaras/programa/

 

dr. Dainiaus Razausko-Daukinto knygos apie panteono kilmę pristatymas

Sakytinės tautosakos skyrius

KVIEČIA Į
dr. Dainiaus Razausko-Daukinto mokslinės studijos

Visi dievai: „panteono“ sąvokos kilmė, pirminis turinys ir lietuviškas atitikmuo

PRISTATYMĄ

2016 m. sausio 28 d., ketvirtadienį, 16:30 val.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute
Vileišių rūmai, Antakalnio 6, Vilnius

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; Sakytinės tautosakos skyrius
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Pristatyme dalyvaus ir žodį tars:
knygos autorius dr. Dainius Razauskas-Daukintas
knygos recenzentai dr. Vytautas Ališauskas ir dr. Naglis Kardelis
vedologas Vytis Vidūnas
mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė
Po pristatymo kviečiame arbatos puodeliui su pyragaičiu

Kontaktai: vita.dzekcioriute@gmail.com, tel.: 8 615 573 43

Baltų krivulė 2015

Tamsiuoju ir žvarbiuoju laiku svarbu būti kartu, subėgti į krivulę.

Šiais metais Baltų krivulę rengia Romuva ir kviečia aktyviai veikiančius baltų pasaulėžiūros plėtroje į Naisius.

Laukiame jūsų lapkričio 13-15 dienomis. Krivulės tema „Baltų pasaulėžiūros plėtra“.

Smulkesnę informacija ir registracija adresu
http://krivule.info