NEDALIA

Išnašų aiškinimai

1.       (~3:18) Kalbu apie ... užsiima žmonių apgaudinėjimu ir dokumentų klastojimu

Tik keletą pavyzdžių:

 • Paskutinis šios šutvės man žinomas suklastotas dokumentas yra 2017-tų metų gruodžio 9-tos dienos krivūlės protokolas. Šioje krivūlėje turėjo būti perrinkta(s) Romuvos krivė(is). Matyt gudraujant į krivūlę nebuvo pakviesti visi vaidilos. Krivūlėje dalyvavo ir Romuvai nepriklausantys žmonės, kurių indėlį sprendimuose dar aiškinuosi.
 • Valdas Pukas Kauno savivaldybei pateikė dokumentus dėl Santakos aukuro nunešimo su melagingais duomenimis (sudarytas įvaizdis, kad tai Kauno romuviečių sprendimas ir neteisingai nurodyti pasirašiusiųjų asmenų įgaliojimai). Apie tai Kauno savivaldybę supažindinome atskiru raštu, tačiau savivaldybė „stumdama“ savo projektą ir toliau bandė remtis šiais melagingais dokumentais.
 • Panašu, kad tai ne vienintelis atvejis, nes Jono Vaiškūno vedamame Alkas.lt žiniatinklyje taip pat pasirodo suklastotų duomenų (smulkiau).
 • Žaliakalnio romuva įvykdė visus reikalavimus ir buvo priimta į Romuvos bendriją. Tačiau virš metų tai buvo slepiama ir neigiama, neteikiama pasirašyta susirinkimo medžiaga, Teisingumo ministerijai nepateikiami duomenys. Tik pasirodžius vaizdrui NEDALIA  Žaliakalnio romuvos duomenys buvo vėl įtraukti į Teisingumo ministerijos registrą.
 • Iniją Trinkūnienę išrinko ir padarė krive virš trisdešimt vaidilų. Vėliau didžioji dalis jų buvo pripažinti ne vaidilomis, o registrų centrui pateiktuose dokumentuose įtraukti tik pasirinktiniai asmenys. Taip elgdamasi Inija paneigė savo išrinkimą ir visi sekantys dokumentai yra negaliojantys.
2.      (4:19) ...o aš pasirinkau šnekėti...

Daugelis mane, Kęstutį Račkaitį, kaltina, kad viešinu visas Romuvos blogybes, vietoj to kad jas spręsčiau judėjimo viduje. Kaltinimai neteisingi mažiausiai dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, Romuvos bėdų viešinimu užsiėmiau ne aš. Netgi atvirkščiai, stengiausi, kad viskas būtų sprendžiama Romuvos ribose. Apie tai byloja 2016-tų metų kovo 09-tos vaidilų rato susirašinėjimas. Antra. Už Romuvos ribų, tame tarpe ir užsienio partneriams, nesutarimus pirmoji išnešė Romuvos vadovybės  (smulkiau išdėstyta 2016-04-12 dienos laiške vaidilų ratui). Iš esmės Petro Lukoševičiaus iš Prūsijos patartas nusprendžiau nekelti didelio triukšmo ir po metų beveik viską buvau užmiršęs. Deja Romuva nepamiršo ir toliau tyliai pylė pamazgas. Nesu toks vienintelis, žmonės čia juodinami net po dešimtmečio. Tai Romuvos valdymu užsiimančios šutvės sisteminis nuolatinis veikimas. Štai kodėl nusprendžiau, kad apie tuos niekšus reikia pakalbėti viešai.

3.      (~4:30) Neregėto masto migracija ...

Nors emigracijos priežasčių yra ne viena, tačiau mano galva pagrindinę priežastį taikliai nurodė Dainius Razauskas savo paskaitoje „Mūšis, kurį Lietuva pralaimėjo, ir jo istorinė pamoka, kurią vienąsyk laikas išmokti“

4.      (~4:36)  Nebeliko mus vienijančio dvasinio pagrindo... mūsų tautosakoje palikta daug daugiau išminties...

Šis teiginys bus pagrįstas vėlesnėse „DALIA“ laidose. Bus detaliai paaiškinta kodėl netinka krikščionybė, ar kokia kita svetima religija ir kodėl tik tyrinėdami savo palikimą galime atsakyti į esminius gyvenimo klausimus

5.      (~7:05) ... skatinami pagiriamaisiais žodžiais

Įžeidžiančio turinio laiškų ar pasisakymų yra per daug, kad čia būtų vardinama. Pateikiu vieno laiško ištrauką, kuris buvo išsiųstas mažiausiai porai šimtų žmonių.

… kiršinimas, kišimasis be įgaliojimų ir tai skelbiant viešai – lyg atstovautų Romuvą. Blogį siekiai. K.R. – įrankis, ar klounas – įrankis? … (Vidmantas Velička)

Palikdami Romuvą žmonės tarpusavyje pasidalina nuoskaudomis:

... Aš tai labai nusivyliau visais tais kivirčais,nutylėjimais..Kai parašau ką nors,kas netinka Krivei ar jos ratui, tai sulaukiu aršios kritikos iš Miglės ar Vidmanto. O vyresnieji tik patyli, tai pasijuntu nepageidaujamas ar neišmanantis. Gal kam atrodo,kad mokau mokytus.. Todėl nutariau neberašyti.  …

7.      Ištrynėte puslapį6.      (9:18) [rodomi nužudyti žmogeliukai]

Šiuo vaizdu bandoma parodyti, kad daugelis kitą nuomonę turinčių yra vienu ar kitu būdu nutildyti. O kaip tai padaryti trumpa santrauka kitiems niekšeliams:

 • Apie „teismą“ pranešk tik ištikimiesiems.
 • Likus porai dienų iki „teismo“ apie susirinkimą (ne teismą) pranešk likusiems (nebūtinai visiems).
 • Stenkis, kad kaltinamasis neturėtų laiko pasiruošti gynybai. Geriausia iš viso nepateikti kaltinimų iki teismo
 • Idealu, jei kaltinamojo net nėra teisme. Tuomet galima susirinkusių paprašyti, kad viskas ir liktų paslaptyje.
 • Jeigu, visgi, kaltinamasis dalyvauja, tuomet apribok jo pasisakymą iki poros minučių, per kurias didžiąją dalį stenkis šnekėti pats. Galiausiai supažindink kaltinamąjį, kad jo laikas baigėsi.
 • Surašyk baisų raštą. Tik nesugalvok jo pasirašyti.

Veikia užtikrintai. Išbandyta Romuvoje.

Pagrindiniai, mano galva, nesutarimai tarp Inijos ir manęs prasidėjo tuomet, kuomet aš Inijai pasakiau, kad

 1.  Romuvos tinklapį administruoti turi specialistas, o ne jos dukra (tai dienai mano pastangomis puslapį lygiomis teisėmis prižiūrėjo 3 specialistai). Inijos dukrai Rimgailei Sinkevičienei buvo suteiktos visos turinio valdymo galimybės. Ji buvo redaktorė. Bet to atrodo nepakako.
 2. Inija turi lygiai taip pat tvarkingai susitvarkyti dokumentus, kaip kad to reikalaujama iš mažesnių romuvėlių.

Netrukus po to tapau Romuvos priešu Nr. 1

8.      (11:30) ...suteikė dvi minutes

Čia galite rasti man skirtą kaltinamąjį raštą.

Čia galite rasti mano atsakymą, kurio Inija neparodė kitiems vaidiloms.

9.      (13:45) it (17:07) o parašas kieno

2016-03-17 dienos Inijos Trinkūnienės laiškas su krivūlės protokolu, kuriame tarp kitų sprendimų yra ir šie:

 • Vaidilos mintys žodžiai ir darbai gali skirtis
 • Į Romuvą (eilinį kartą) priimta Žaliakalnio romuva
10. (14:02) gal gali duoti sąrašą

Ne vienas vaidila reikalavo visų vaidilų sąrašo, arba bent jau paskelbti kas skaito vaidilų rato susirašinėjimo grupės pranešimus. Mano žiniomis iki šios dienos (2017-10-26) tai nėra atlikta. O visi prašantys tai padaryti yra visaip gėdinami.

11. (17:26) bitė motinėlė

2015-05-22 dienos Laimučio Vasilevičiaus laiško ištrauka:

„Turime išsirinkė Krivę, Jauniaus paveldėtoją, Tradicijos saugotoją, Bičių motinėlę, kurios žodis paskutinis. Besąlygiškai.  Privalome paklusti, kitaip nepasieksime didžių tikslų, būsime tik „žydo bitės“.“

12. (17:40) Krišnaistai

Ar lietuviai bus krišnaistai?

13. (18:21) net per balsavimą vyko nesutarimai

Nėra blogai kai žmonės svarsto vieną ar kitą klausimą. Blogai, kai tokie svarbūs klausimai sprendžiami skubotai, susirinkime, kur paprastai nugali autoritetai, o ne teisybė. Pati Inija Trinkūnienė susirinkime bevelijo išmesti iš panteono vieną iš pagrindinių dievybių – Vėliną . Tik aplinkiniams paprieštaravus to absurdo buvo išvengta.

14. (18:41) Geros valios pareiškimas

Kiek metų buvau Romuvoje, tiek metų Baltų krivūlėse svarstydavo pareiškimus pamirštant jau numatytus darbus. Sekančiais metais amnezija kartodavosi.

15. (21:30) ...skaito ir mėgdžioja

Savo laiku Romuvai pasiūliau kartu teikti „Švyturio“ apdovanojimus. Susilaukiau dalies vaidilų palaikymo. Deja viršūnėlė turėjo savo nuomonę. Prie „Švyturio“ neprisidėjo, tačiau pirmą sykį per visą Romuvos gyvavimo laikotarpį kažkam skyrė garbės vaidilos vardus.

16. (21:39) ... o visas kitas jie naikina

Neregistruotos romuvos paskęsta užmarštyje. Kitos romuvos stebuklingu būdu dingsta net iš teisingumo ministerijos registro (pavyzdžiui, kas gali paneigti, kad Žaliakalnio romuvos registravimasis teisingumo ministerijoje nebuvo įtakotas Romuvos?).

17. (25:13) Pamokytas kvailys – sugadintas žmogus

Čia pagal pačio Jono Vaiškūno pomėgį kitaip manančius vadinti kvailiais.

18. ...verčia nusilenkti jo didenybei

Ne pirmas šimtmetis kuomet Lietuvoje invazinės religijos nuoširdžiai moko žmogų nusilenkti. Šis nuolankumas įvardinamas įvairiai ir randama jam išmoningiausių pateisinimų. Visgi, reikia turėti omeny, kad Dievas nereikalauja lenktis. Tačiau Romuvą valdanti šutvė to nesuvokia ir vietoj švietimo toliau durnina tautiečius. (Šiek tiek apie tai galima pamatyti filme Dalia 3)

 

19. (28:12) sprendimai priimami už Romuvos ribų

Jonas Vaiškūnas buvo paskirtas naujo statuto sukūrimo darbo grupės vadovu. Darbo grupės jis nei karto nesurinko, o iš kažkur atneštame ir nežinia kieno sukurtame statute leido daryti tik redakcinius pakeitimus.

Tokį jo elgesį matyt paaiškintų Jonui Vaiškūnui artimo žmogaus (šį sykį susilaikysiu įvardindamas, bet jis oficialiai nepriklauso Romuvai) laiškas šutvei, raginantis, cituoju:

„siūlyčiau nesivelti į dideles demokratijas;“

Panašiai elgėsi savo darbo grupėje ir Dalia Urbanavičienė.

Kas gali paneigti, kad darbo grupių vadovai, net nesurinkdami darbo grupių klauso vieno ar kito Romuvai neatskaitingo žmogaus, kuris ragina „nesivelti į demokratijas“, o tiesiog pateikti sprendimus?

20. (30:00) tie bus įtraukti į atskirą sąrašą

Sąrašo ieškokite http://krivule.info

Abejingųjų ir prisidedančiųjų sąrašą sudaryti paskatino Kauno savivaldybės rėmimasis suklastotais dokumentais. Taip pat įdomūs veiksmai vyksta ir Etninės kultūros komisijoje.

21. (32:01) gausinti pirmtakų darbus

Šioje laidoje beveik nepavyko aptarti apie šutvės palaiminimu griaunamus aukurus. Karščiausi šiuo metu taškai yra aukuras ant Krivių kalno Vilniuje ir Kauno Santakos aukuras. Pirmąjį jau nunešė, o antrojo nunešimą lygtai laikinai sustabdė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *