Šventumo pajauta ir išraiška

PrigimtinesInstitutasDešimtasis seminaras, atsispiriantis į Antano Baranausko Anykščių šilelio eilutes, skiriamas šventumo pajautai, kuri yra prigimtinio žinojimo ir bendrystės dalis, veikia žmogaus tapatybę ir yra įvairiais ryšiais susijusi su vietomis. Sujungiant tai, kas jau kalbėta ir svarstyta, šiandien keliamas klausimas, kaip šventumas reiškiasi prigimtinėje kultūroje, kaip jis atpažįstamas, jaučiamas ir išgyvenamas. Ar šventumo pajauta yra įgimta, ar ji ‒ kultūros įdiegtas santykio su aplinka būdas? Ar šventumo išgyvenimas keičiasi, priklausomai nuo gyvenimo būdo ir pasaulėžiūros? Koks jis lietuvių prigimtinėje kultūroje?

Į šventumą ir daugelį jo raiškų ‒ šventus žodžius, daiktus, apeigas kviečiame žvelgti iš praeities ir dabarties, visapusiškai nagrinėti šventumo pajautą ir su ja susijusią, iš kartos į kartą perduodamą patirtį.

Seminaro programa: http://prigimtine.lt/lt/seminarai/x-seminaras/programa/

 

dr. Dainiaus Razausko-Daukinto knygos apie panteono kilmę pristatymas

Sakytinės tautosakos skyrius

KVIEČIA Į
dr. Dainiaus Razausko-Daukinto mokslinės studijos

Visi dievai: „panteono“ sąvokos kilmė, pirminis turinys ir lietuviškas atitikmuo

PRISTATYMĄ

2016 m. sausio 28 d., ketvirtadienį, 16:30 val.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute
Vileišių rūmai, Antakalnio 6, Vilnius

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; Sakytinės tautosakos skyrius
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Pristatyme dalyvaus ir žodį tars:
knygos autorius dr. Dainius Razauskas-Daukintas
knygos recenzentai dr. Vytautas Ališauskas ir dr. Naglis Kardelis
vedologas Vytis Vidūnas
mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė
Po pristatymo kviečiame arbatos puodeliui su pyragaičiu

Kontaktai: , tel.: 8 615 573 43

Baltų krivulė 2015

Tamsiuoju ir žvarbiuoju laiku svarbu būti kartu, subėgti į krivulę.

Šiais metais Baltų krivulę rengia Romuva ir kviečia aktyviai veikiančius baltų pasaulėžiūros plėtroje į Naisius.

Laukiame jūsų lapkričio 13-15 dienomis. Krivulės tema „Baltų pasaulėžiūros plėtra“.

Smulkesnę informacija ir registracija adresu
http://krivule.info

Kviečiame į Romuvos šimtmečio paminėjimą!

Švyturys - Krivio lazda 2015
Krivulė – vienas iš „Švyturys 2015“ prizų

Kviečiame į Romuvos šimtmečio paminėjimą, kuris vyks šių metų rugsėjo 26 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Mickevičiaus g. 19, 12-18 val. Suėję trumpai apžvelgsim Romuvos istoriją, pasidalinsime mintimis apie mūsų prigimtinės religijos ateitį, paskelbsime iniciatyvos „Švyturys 2015“ laureatus, artimiau susipažinsime.

Visas bendruomenes, save siejančias su prigimtine religija, kviečiame pristatyti savo bendruomenių veiklą, aptarti problemas. Pasisakymui skiriama 5 min. (bus galimybė naudotis multimedija).

Organizatoriai: Kauno romuvų guotas.

Norinčius pasisakyti, prašome atsiųsti informaciją:

Vardas, pavardė: … Atstovaujama bendruomenė: … Pasisakymo pavadinimas: … Kontaktiniai adresai ir tel.: …

 Smulkesnė renginio programa šiuo metu derinama ir bus paskelbta atskirai.