Mintys, žodžiai ir darbai yra viena

Deimantas

Stenkis savyje išlaikyti vientisą asmenybę. Nemeluok nei sau, nei kitiems. Tavo darbai turi sutapti su pažadais. Tavo žodžiuose turi atsispindėti tavo mintys.

3 komentarai

 1. Visi mes esam kariai. Mūsų mintys, žodžiai ir darbai – mūsų kovos laukas.

  1. Gerb save, saugok padorumą ir nedaryk nieko gėdingo net paslapčia. Būk pasiruošęs pagarsinti kiekvieną savo mintį. Galvok, mąstyk taip, lyg kažkas nuolat stebėtų kiekvieną tavo dvasios kampelį. Jį stebį tas, kas tave globoja.
  2. Rūpinkis tik tuo, kad tavo poelgiai niekada neprieštarautų tavo įsitikinimams. Sąžinės priekaištai neužgydomai žeidžia vidinę žmogaus esybę.
  3. Būk garbingas net vienatvėje. Garbingumas suteikia žmogui pilnatvę. Kai žmogaus mintys, žodžiai ir darbai sutampa, jo jėgos trigubėja.
  4. Visada būk savimi. Būk, o ne atrodyk. Tik taip sukuri savo nepakartojamą Aš. Tik taip tveri savo Būtį ir neišnyksti niekingoje egzistencijoje. Kiekvieną akimirką kurk Save.
  5. Nejuokauk su juokdariais, neatvirauk su apgavikais, nesibroliauk su niekšais, nesuteik jiems galimybės būti lygiais su tavim. Su niekuo nesidalyk savo silpnybėmis: vienašališkai nusiginkluodamas silpsti dvigubai.
  6. Suklupęs, paslydęs, nežemink savęs, teisindamasis prieš padugnes: nesuklumpa tik tas, kas nekopia aukštyn. Būk mandagus, bet niekada nepersistenk: chamai to nesupranta ir suvokia kaip savanaudišką padlaižiavimą.
  7. Būk ištikimas sau: didžiausia malonė, turėti atsparą ir nežinoti išdavystės savyje. Niekšų prakeiksmus ir piktžodžiavimus apie tave priimk kaip didžiausią pagyrimą.
  8. Mėgaukis prigimtiniais gyvenimo malonumais. Malonumas nėra nei doras, nei nedoras, tačiau jei potraukis malonumams nugali žmogaus saviraišką, žmogus žūsta.
  9. Stenkis pažaboti savo kalbas, gestus ir norus. Susilaikymas nuo bevaisių minčių suteikia milžiniškų dvasinių jėgų. Niekada nekalbėk apie neesančius to, ko nepasakytum jiems į akis. Būk stiprus ir teisingas.
  10. Gyvenimas neturės prasmės ir bus prarastas, jei nebus įkvėptas kilnaus siekio – pažinti tai, kas nesuprantama. Būties prasmė pasiekiama tik tuomet, kai kasdienybė grįsta kilniomis idėjomis, o ne žemiškais poreikiais.
  11. Ištvermingai pergyvenk savo nesėkmes, tai – neįkainojama gyvenimo patirtis. Niekada nenuleisk nosies: nusiminimas prišaukia nelaimes. Likimo smūgiai tam ir yra, kad pažadintų žmogaus dvasinę galią. Sunkūs išbandymai padeda išugdyti nepalaužiamą žmogaus valią – aukščiausią dvasingo žmogaus pradą.
  12. Gera valia grūdinama tik kovoje su Blogiu ir neteisingumu. Šioje kovoje savo garbingais poelgiais arba gėdingu nusišalinimu vienu ar kitu būdu dalyvauja kiekvienas. Nebaudžiamas Blogis auga.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *