Klausimas Teisingumo ministerijai – Ar lietuviai turi teisę turėti savą religiją? (1+2)

Istoriškai primesta nuostata, kad mes esame pagonys (pagardinant žodeliais „paskutiniai Europoje“) yra tiek giliai įaugusi į mūsų smegenis, kad net nesusimąstome apie pasekmes. O tos pasekmės yra žiaurios. Pagonis yra plati sąvoka ir mus susieja su įvairiausio plauko tikėjimais bei pažiūromis. Reiškinys gal kiek panašus į visos po-sovietinės erdvės žmonių prilyginimą „homosovietikus“. Homosovietikų apibendrinta kultūra yra per skurdi ir nepajėgi atlaikyti gyvenimo iššūkių. Pagonys irgi yra apibendrinanti sąvoka ir sulygina visus į vieną „neišmanėlių“ būrį. Keista, kai lietuviai bando ant šio žodžio statyti savą pasaulėvoką. O juk žodžiai turi didelę reikšmę žmogaus pasaulio suvokime ir pasirinkimuose. Daugelis lietuvių nenori savęs sieti su neigiamą reikšmę turinčiu žodžiu ir taip uždaro duris į turtingo protėvių pasaulio pažinimą. Suvokdamas, kad šis žodis yra vis dar tebeveikiantis užkariautojų ginklas, kreipiausi į Teisingumo ministeriją su prašymu pataisyti jų vedamo žinyno įrašą, perkeliant „Žaliakalnio romuvos“ religinę bendruomenę iš „Pagonių“ skyriaus į „Lietuvių“ skyrių. Šiuo metu vyksta susirašinėjimas, kurį besidomintiems žemiau ir pateikiu:

Pirmas laiškas

Atsakymas į pirmąjį laišką

Antras laiškas


Atsakymas į mano antrąjį laišką

Teisingumo ministerijos atsakymas į pakartotinį prašymą

 

Susirašinėjimo tęsinį rasite apsilankę puslapyje Klausimas Teisingumo ministerijai – kodėl lietuvių religija yra netradicinė Lietuvoje? (3) 

 

 

4 komentarai

  1. Pagonis, tai ne kas kita, o Vytis. Iš slaviško užvadinimo -pogan- krikščionybės paverstas neigiama sąvoka. Kūrėjas ar kūrija paverstas į kūrva taip pat su neigiama sąvoka. Poganyj … ir t.t.

  2. Mokslas remiasi lotynišku žodynu ir graikiška terminologija, todėl dėl pagonybės reikšmės reikia žiūrėti kaip tik į lotynų žodyną – į tą pat vieną „atsilikusių“ kultūrų lentyną sustatant pagonis, čigonis, tuos pat slavus, negrus, aborigenus (Australian ab-originee), apačius (amerikos indėnus) ir čiukčias (=eskimus). O lotynų žodyne pagan yra kaip tik tokia reikšmė kaip nurodo gerbiamas vaidila. Tam tikra prasme, „pagonimi“ vadinti galima prilyginti tautinės ir/ar rasinės nesantaikos kurstymui, kas aiškiai apibrėžta LR Konstitucijoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *